Rizikové faktory

Rizika vzniku nádoru prsu:

1/ Věk:
- 0,8% žen mladších 30 let onemocní nádorem prsu
- 6,5% žen mladších 40 let onemocní nádorem prsu

2/ Genetické faktory:
- Mutace genu BRCA1, BRC2 80% riziko
- nádor prsu u matky sestry, dcery – relativní riziko 1,7
- nádor před menopausou u nejbližších příbuzných – relativní riziko 3,0

3/ Proliferativní onemocnění prsu (duktální hyperplasie, atypická duktální a lobulární hyperplasie a lobulární karcinom in situ)

4/ Již prodělané onemocnění nádorem prsu v minulosti

5/ Ženy které prodělaly nádor endometria, vaječníků nebo tlustého střeva mají zvýšené riziko vzniku nádoru prsu

6/ Menstruační a reprodukční faktory:
- první menstruace (menarche) ve věku <12 let
- poslední menstruace (menopausa) ve věku >55 let
- těhotenství ve vyšším věku nebo bezdětné ženy mají vyšší riziko

7/ Expozice záření

8/ Užívání hormonálních léků – estrogenů

9/ Vysoké dávky antikoncepčních tablet – zejména antikoncepce staršího typu.

10/ Dieta bohatá na živočišné tuky

11/ Mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku (obecně mléčné výrobky nejsou moc doporučováné pro obsah různých hormonů a růstových faktorů)

12/ Obezita – zvýšení váhy od 18 lety věku do menopauzy o více než 20 kg zvyšuje riziko vzniku nádoru prsu v menopauze 2x

13/ Nízká hladina iodu, vitaminu D, selenu, koenzymu Q aj. zvyšují riziko vzniku nádoru prsu

14/ Zvýšená konzumace alkoholu

15/ Zvýšené riziko představuje překvapivě i dlouhodobé denní nošení podprsenky