Zjištění, že Vám byl diagnostikován zhoubný nádor je vždy nepřijemnou zálěžitostí, někdy doslova šokem. Časem se člověk do jisté míry naučí s touto diagnozou žít. Jak jsem se již zmínil, lze očekávat, že tato událost potká pravděpodobně jednou každého třetího z nás. Po prvních dnech, kdy máme pocit, že se nám zhroutil svět, je potřeba se rozhodnout, co podniknout, abychom nad touto nemocí zvítězili.

Je možno vše ponechat v rukou lékařů, nebo sám zaujmout aktivní postoj a snažit se hledat i jíné způsoby léčby, než nabízí klasická léčba a snažit se o komplexní přístup k léčbě. Třetí variantou, kterou v žádném případě nedoporučuji, je ponechat vše v rukou osudu nebo pouze léčitele.

 

Považuji za nejvhodnější následující postup:

  • diagnostikován zhoubný nádor
  • dle typu nádoru doporučuji komplexní laboratorní vyšetření (bod "0") protože pravděpodobně bude následovat operace a následná léčba (nejčastěji chemoterapie nebo radioterapie), která je velkou zátěží pro organizmus a hodnoty budou potom již zkreslené. 
  • informovat se o zamýšleném postupu léčby - jaký druh operace a kdy, způsob onkologické léčby - k tomu se schází onkologické konsilium, které navrhne nejoptimálnější klasický léčebný postup.
  • snažit se získat co nejvíce informací o možné podpoře léčby, kterou budete absolvovat. Doplňková (komplementární) léčba by měla být zahájena ještě před případnou operací, protože již samotná operace spolu s celkovou anestezií je velkým zákrokem do organismu a oslabuje kromě jiného imunitní systém.
  • Další postup je již individuální a závisí na způsobu klasické léčby a jiných faktorech. Pacient by měl dodržovat určitý dietní režim a spolu s léčbou navrženou onkologem se snažil komplementární léčbou udržet svůj organizmus a hlavně imunitní systém v co nejlepší kondici. Variant kombinace klasické a komplementární léčby existuje mnoho a každá je specifická pro jednotlivý případ. (typ nádoru, jeho stádium, způsob léčby a další faktory)

Velmi často po skončení léčby na onkolgii při negativním kontrolním vyšetření (nejsou známky přítomnosti nádoru) považují pacienti tento "případ" za uzavřený a pokládají se za vyléčené a snaží se život vrátit do starých kolejí. Bohužel velmi často je to chyba, protože nádor se po létech často vrací nebo se objeví jiný nádor. Pacient, který jednou onemocněl zhoubným nádorem má značně větší riziko, že dojde k recidivě nebo se objeví vzdálené metastázy. Proto je potřeba to mít na paměti, změnit svůj původní životní styl a pokračovat v komplementární léčbě, která samozřejmě není tak intenzivní jako v průběhu léčby.

Pravidelné laboratorní kontroly jsou velmi vhodné a to ve větším rozsahu než jsou běžně prováděny. (nelze provádět u každého pacienta komplexní vyšetření hrazené pojišťovnou, protože jednoduše žádné zdravotnictví ve světě nemá tolik penez aby bylo schopno toto hradit ze zdravotního pojištění všem) Tady si musíme snažit pomoci sami.

Mnoho lékařů komplementární způsob léčby odmítá, ale značné procento z nich, pokud sami onemocní, tuto léčbu vyhledává. Bohužel, stejně jako pacienti, někdy až už je příliž pozdě.

 

Rozhodnutí zůstává vždy na nás.

 

MUDr Jan Lichnovský

optimalizace PageRank.cz