Kardiovaskulární choroby

 Kardiovaskulární choroby (onemocnění srdce a cév) patří mez hlavní skupinu tzv. civilizačních chorob a jsou na prvním místě v příčinách úmrtí. O toto první místo "soutěží" se zhoubnými nádory.

Mezi hlavní příčiny vzniku kardiovaskulárních chorob patří obecně:

 • špatná výživa
 • nedostatek pohybu
 • stres

 

Existuje málo chorob, které se dají z hlediska prevence tak ovlivnit jako kardiovaskulární choroby.

 

V prvé řadě je vhodné laboratorní vyšetření:

 

 • celkový cholesterol
 • HDL cholestrol
 • LDL cholesterol
 • glykémie
 • insulin
 • fibrinogen
 • homocystein
 • CRP
 • vitamin D (metabolity v krvi)
 • TAG (triacylglyceroly)
 • testosteron
 • estradiol (u mužů)
 • APO A1
 • APO B

 

Všechna tato vyšetření ale nepatří mezi parametry, které se běžně vyšetřují při tzv. preventivním vyšetření u praktického lékaře. Jedním z důvodů je fakt, že vyšetření celého výše uvedeného spektra je drahé a praktický lékař by v případě provedení těchto testů měl nemalé problémy se zdravotními pojišťovnami. 

V každém případě v rámci prevence kardiovaskulárních chorob by bylo vhodné provést alespoň základní vyšetření:

 

  LDL - (low density lipoprotein) transportuje cholesterol z jater krví do těla, kde se cholesterol podílí na moha funkcích důležitých pro správnou funkci buněk a tkání.Jak lidé stárnou a/nebo špatně se dietně stravují , hladina LDL a celkového cholesterolu v krvi se zvyšuje a v určitém bodě zapříčiňují nebo alespoň příspívají ke vzniku aterosklerózy. Je proto důležité udržovat celkový cholesterol a LDL v optimálních mezích.

   Mnoho žen a někteří muži mají zvýšenou hladinu cholestrolu, která doprovází nedostatečnou funkci štítné žlázy. Vyšetření hormonů štítné žlázy (TSH, T3,T4) a úprava hladin hormonů štítné žlázy múže mít pozitivní vliv na hladinu cholestrolu v krvi.

   Cholesterol je prekursorem testosteronu a dalších hormonů v těle. Pokud muži mají nízkou hladinu testosteronu v krvi, může tělo kompenzovat tuto nízkou hladinu testosteronu zvýšenou produkcí cholesterolu.

   Někteří muži ve vyšším věku nají vyšší hladinu estradiolu. Zvýšená hladina estradiolu u mužů přispívá ke zvýšení hladiny cholesterolu

  

   HDL - (high density lipoprotein) působí několika mechanismy jako ochranný faktor vzniku aterosklerózy. Odstraňuje cholesterol z cévních stěn a přívádí jej do jater ("reverse cholesterol transport"). Aby k tomuto transportu došlo, musí být v krvi vyšší hladina HDL a je nutná přítomnost dalších látek, které tento transport umožňují.

   Zvýšené množství viscerálního břišního tuku, zdá se, přispívá k nízké hladině HDL v krvi. Úbytek váhy a zvýšená fyzická aktivita může přispět ke zvýšení hladiny HDL v krvi stějně jako k zabránění vzniku metabolického syndromu a později diabetu II. typu.

 

   Glykémie  (hladina krevního cukru v krvi) -  zvýšená hladina glykémie podle věděckých studií přispívá ke zvýšenému riziku vzniku srdečních příhod. Opatření snižující hladinu glykémie rovněž snižují hladinu insulinu, LDL a celkového cholesterolu.

 

   Homocystein - je metabolit aminokyseliny methioninu. Tato aminokyselina je přítomna především v mase. Lidé konzumující velké množství masa mají také často zvýšenou hladinu homocysteinu v krvi. Vyšší množství homocysteinu rovněž vzniká jako následek deficitní remethylace a následek deficitu enzymu cystathionin b-synthasa.

   Velké množství homocysteinu může jednak iniciovat aterosklerózu, jednak rovněž urychlovat její progresi. Metformin, lék užívaný k léčbě diabetu, může také zvyšovat hladinu homocyteinu v krvi

 

   CRP (C-reaktivní protein) - chronicky zvýšená hladina CRP v krvi ukazuje, že v těle je přítomen systémový zánět. Chronicky zánět poškozuje každou buňku v našem těle. Zánět probíhající ve stěnách cév je vážnou příčinou vzniku aterosklerózy a následně srdeční nebo mozkové příhody.  CRP je produkován mnoha buňkami v našem těle. CRP, který ohrožuje naše cévy je produkován  tukovými buňkami (adipocyty) a játry v reakci na zvýšené uvolňování IL-6 viscerálními tukovými buňkami (tuk kolem břišních orgánů)

 

   Vitamin D - je znám jeho pozitivní vliv na tvorbu kostní hmoty. V posledních letech se prokazuje jeho účinek v prevenci vzniku zhoubných nádorů a čerstvé výzkumy z minulého roku ukazují, že lidé s nízkou hladinou vitaminu D jsou 2x častěji postiženi srdečními příhodami. Vitamin D může působit preventivně několika způsoby např. potlačením chronického zánětu, který přispívá ke vzniku koronární aterosklerózy. Není důležité množství podávaného vitamínu D, ale hladina jeho metabolitu 25-hydroxyvitaminu D. Vitamin D je syntetizován, jestliže je kůže vystavena slunečním paprskům. Intenzivní opalování ale není vhodné pro zvýšené riziko vzniku kožních nádorů zejména zhoubného melanomu. Rovněž kůže starších lidí netvoří dostatečné množství vitaminu D. Poslední studie ukazují, že většina lidí trpí nedostatkem vitamínu D

 

    TAG (triacylglyceroly - triglyceridy) - většina tuku v těle je ve formě TAG. TAG v krvi jsou odvozeny od tuků, které jsou přítomny v potravě, nebo jsou tvořeny z jiných zdrojů jako jsou uhlovodany (cukry). Dodané kalorie, které nejsou ihned tělem spotřebovány tkáněmi, jsou konvertovány na TAG  a transportovány do tukových buněk, kde jsou uskladněny. TAG jsou také přítomny v krevním řečišti. TAG se mohou akumulovat ve stěnách tepen a přispívat k rozvoji aterosklerózy. Zvýšená hladina TAG v krvi zvyšuje riziko srdeční a mozkové příhody. Vysoká hladina TAG se podílí na rozvoji metabolického syndromu a vzniku diabetu II. typu a jeho komplikacích.

   TAG jsou hlavní součástí břišního (viscerálního) tuku. Nadbytek TAG v krvi indukuje rozvoj zejména obezity kolem pasu. Tento typ obezity je závažným rizikovým faktorem pro vznik infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, demence a chronických nemocí.

   TAG se zvyšují, pokud strava obsahuje velké množství živočišného tuku a potraviny s vysokým glykemickým indexem Jak stárneme, naše schopnost správně metabolizovat tuky a cukry se snižuje.

 

   Fibrinogen - mnoho srdečních a mozkových příhod je způsobeno krevními sraženinami, které ucpou drobné tepny a zastaví tak přívod kyslíku do tkání. Nízké dávky aspirinu a některé nutrienty jako polyfenoly částečně mohou snižovat zvýšenou tvorbu krevních sraženin. Fibrinogen se účastní na procesu srážení krve. Vysoká hladina fibrinogenu je predispozicí pro vznik koronární nebo mozkové přhody, přestože jiné faktory jako např. hladina cholesterolu jsou v rozmezí normálních hodnot.

 

  

Dietní režim:

    Nejvhodnější tzv středomořská strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny. Obsahuje celozrné produkty, omezené množství živočišných tuků, je bohatá na olivový olej (omega-9 mastné kyseliny)a mořské ryby (omega-3 mastné kyseliny).

   Rafinovaný cukr by se měl ze stravy vyloučit, stejně jako margariny, které obsahují trans-mastné kyseliny, jež jsou škodlivější, než živočišný tuk.

 

Nutriční doplňky

 

   Existuje celá řáda nutričních doplňků, které se používají v prevenci kardiovaskulárních chorob. Je zbytečné užívat všechny jak z hlediska jejich potřeby pro organismus, tak v neposlední řadě z hlediska finančního.

   Nejvhodnější je kombinace nutričních doplňků, která odpovídá Vaším potřebám, výši rizika onemocnění srdce a cév a dalším chorobám, pro které se léčíte. Proto by tato kombinace doplňků měla pokrýt co nejširši možné požadované účinky. Rovněž individuální je i dávkování. Velmi důležité jsou výsledky laboratorních testů, léky, které užíváte apod. Proto doporučuji předchozí konzultaci s lékařem, který se touto problematikou zabývá.  

 

Nejčastěji používané nutriční doplňky, které se užívají v souvislosti s kardiovaskulárními chorobami. (modře jsou označeny ty, které lze zakoupit v našem e-shopu) :

 

Koenzym Q10

L-Carnitine

Resveratrol

Omega-3 mastné kyseliny (rybí olej)

Vitaminy C,B6,B12, kyselina listová, selen, kalcium, magnesium, chrom, zinek,biotin

Vitamin D3

Draslík

Gingko Biloba

Anthokyanidiny

Enzymy (užívají se na lačno min 30 minut před jídlem, užívány s jídlem podporují trávení, užívány na lačno se vstřebávají a mají m.j.protizánětlivý účinek)

Kyselina lipoová

Aloe Vera

Curcumin

Trimethylglycine (TMG)

Niacin

DHEA

MCP

Melatonin (u nás klasifikován jako lék) 

 a další