Karcinom prsu - studie

/A/ - studie prováděné na buněčných kulturách

/B/ - studie prováděné na zvířatech

/C/ - klinické studie 
 

 • /A/ Omega-3 mastné kyseliny mohou mít preventivní vliv na vznik metastáz u karcinomu prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybím oleji snižuji riziko vzniku karcinomu prsu zejména u postmenopauzálních žen. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Omega-3 mastné kyseliny ovlivňují m.j. angiogenezi při vzniku karcinomu prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Omega-3 mastné kyseliny mohou zvyšovat radiosenzitivitu nádorů, mohou rovněž snižovat riziko vzniku nádorů zejména tlustého střeva, pankreatu, prostaty a prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Mnohé studie jednoznačně potvrzují preventivní účinek omega-3 mastných kyselin na vznik zhoubných nádorů. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Omega-3 mastné kyseliny maji preventivní vliv na vznik fibrocystických změn na prsou i preventivní vliv na vnik následného karcinomu prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /A/ Omega-3 mastné kyseliny ovlivňují apoptosu nádorových buněk a potlačují tvorbu faktorů podporujících růst nádorových buněk (NF-kappaB). Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Koenzym Q10 snižuje hyperlipemický učinek Tamoxifenu a potlačuje angiogenezi u nemocných se zhoubným nádorem prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Koenzym Q10 spolu s niacinem s riboflavinem zlepšili některé biochemické parametry v krvi způsobené podáváním Tamoxifenu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Koenzym Q10 spolu s niacinem a riboflavinem snižují při současném podávání Tamoxifenu hladinu IL-1, IL-6, IL-8, TNF a VEGF a tím mohou mít vliv na snížení výskytu metastáz u žen s nádorem prsu. Celý článek zde (angl.) Stejná kombinace rovněž snižuje hladinu nádorových markerů CEA a CA 15-3. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Nižší hladina Koenzymu Q10 byla zjištěna u žen s karcinomem prsu stejně jako u nemaligních onemocnění prsu. Autoři předpokládají protektivní účinek Koenzymu Q10 na prsní tkáň. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Kompletní regrese u pacientek s karcinomem prsu po podávání vysokých dávek Koenzymu Q10. Celý článek zde (angl.)
 • ˇ/C/ Nedostatek Kalcia a Vitaminu D3 je významným rizikovým faktorem pro vznik mnoha typů zhoubných nádorů (kolorektální Karcinom, karcinom prsu, ovariální karcinom, endometriální karcinom aj.)  Kombinovaná suplementace kalciem a vitamine D3 je významným protektivním faktorem v prevenci vzniku zhoubných nádorů. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Pacientkám s karcinomem prsu při léčbě inhibitory aromatáz (Femara) byl podáván Vitamín D3 v dávce 50 000 IU týdně. Většina pacientek měla původní hladinu vitamin D3 v krvi velmi nízkou. Po této suplementaci se hladina v krvi upravila, nebyla pozorovány žádné vedlejší účinky a zmírnily se i bolesti kloubů doprovázející klasickou léčbu. Celý článek zde(angl.)
 • /C/ Pacientky s karcinomem prsu mají velmi nízkou hladinu Vitaminu D3 v krvi. Nedostatek vitamínu D3 rovněž zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu.  Suplementace 400 IU denně vitaminem D3 se po jednom roce ukázala jako nedostatečná. Většina žen nedosáhla po jednom roce podávání těchto dávek dostatečnou hladinu vitamínu D3 v krvi. Bylo zjištěno, že k prevenci vzniku karcimomu prsu a dosažení dostatečné hladiny vitaminu D3 v krvi a tím i delšímu přežití pacientek s karcinomem prsu jsou potřebné vyšší dávky, než je 400 IU vitamínu D3 denně. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Dostatečná hladina metabolitů Vitamínu D3 v krvi snižuje riziko vzniku karcinomu prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /C/ Současné studie ukazují, že ženy s nedostatkem Vitamínu D3 mají o 253% větší riziko vzniku kolorektálního karcinomu a suplementace 1500 mg vápníku a 1100 IU vitamínu D3 po dobu 4 let snižuje riziko vzniku karcinomu prsu o více než 60%. Celý článek zde (angl.)
 • /A/ Curcumin indukuje paraptosu u buněčných linií karcinomu prsu Celý článek zde (angl.)
 •  /C/ Léčba pokročilého karcinomu prsu kombinací Docetaxel a Curcumin. Celý článek zde(angl.)
 • Curcumin zeslabuje nažádoucí účinky Mitomycinu C při léčbě karcinomu prsu. Celý článek zde (angl.)
 • /A/ Curcumin zpomaluje růst nádorových buněk různého typu. V kombinaci s Paclitaxelem zvyšuje účinnost Paclitaxelu blokováním NF-kappaB. Celý článek zde (angl.)
 • Curcumin má mnohostranné protinádorové účinky. Ovlivňuje invazivnost, apoptózu, angiogenezi, tvorbu metastáz, zánět. Pozitivní účinky curcuminu byly zdokumentovány u leukémií, lymfomů, gastrointestinálních nádorů, genitourinárních nádorů, nádorů prsu, nádorů ovária, nádorů plic, melanomu, mozkových nádorů a sarkomů. Celý článek zde(angl.)
 • Curcumin má mnohostranné protinádorové účinky a zasahuje do vzniku nádorového procesu na několika místech a tím zvyšuje svoji protinádorovou účinnost. Ovlivňuje COX-2, TNF-alfa, HER2, EGFR, VEGF aj. Celý článek zde (angl.)
 • /B/ Eppigallocatechin gallate (EGCG)  a Curcumin v kombinaci potencují svůj protinádorový účinek u buněk karcinomu prsu ERalfa. Celý článek zde (angl.)