Nádory vaječníků

   Nádory vaječníků (karcinom ovária) patří mezi prognosticky nejhorší gynekologické nádory. Úmrtnost je velmi vysoká. Je to zapříčiněno i faktem, že diagnoza ovariálního karcinomu je velmi často stanovena v době, kdy je nádor již v pokročilém stadiu onemocnění.Je to způsobeno tím, že vaječníky jsou umístěny v břišní dutině a nádor se dlouhou dobu klinicky neprojevuje. V době diagnozy jsou až ¾ nemocných ve III. nebo IV. klinickém stadiu.
Obecně nádory diagnostikované ve III. Nebo IV stadiu se považují za nevyléčitelné a konvenční léčba je zaměřena pouze na prodloužení délky přežití..
Celoplošné preventivní vyšetření se pro velké ekonomické náklady neprovádí.
Klasická léčba zahrnuje operaci s následnou chemoterapií (nejčastěji paclitaxel/carboplastina nebo paclitaxel/cis DDP) Léčba recidiv onemocnění je stále problematická v současné době není znám žádný léčebný standard. (R.Kalábová)
Problém současné terapie leží především v tom, že po počáteční pozitivní odpovědi nádoru na klasickou léčbu je recidiva již hůře léčebně zvládnutelná. Čím déle je pacientka v období tzv remise (období, kdy nádor klinicky neroste nebo v lepším případě není detekovatelný), tím je prognoza lepší. Bohužel období remise bývá počítáno spíše na měsíce, než roky.

   Přes nesporný pokrok v operační léčbě a úspěchům klasické léčby ve srovnání s obdobím před cca 50 lety je úmrtnost na nádory vyječníků stále velmi vysoká. Možnost komplementární léčby, která může pomoci v délce přežití či v některých zdokumentovaných případech zastavit progresi onemocnění, je stále opomíjena. Bohužel málo onkologů je tomuto typu léčby nakloněna.

   Komplementární léčba je různorodá a zahrnuje dietní režim, nutriční doplňky, biorezonanční léčbu a jiné formy terapie. Lze s úspěchem kombinovat klasickou terapii s jinou doprovodnou léčbou. Účinnost léčby je pak vyšší a naděje na prodloužení délky přežití značná. Neexistuje jednotné schema terapie. Léčba je individuální a měla by být pod dohledem lékaře.