Nádory prsu

   Nádory prsu jsou jedním z nejčastějších nádorů vyskytujících se u žen. Riziko,  že žena onemocní zhoubným nádorem prsu během svého života je asi u běžné populace 1:8. Jsou ženy, které mají větší riziko (rodinný výskyt apod) nebo naopak nižší. S jistotou ale nelze nikdy předpovědět, zda se onemocnění neobjeví.

   Na místě je samozřejmě prevence, dnes se hodně zmiňuje mamografie jako preventivní metoda, ale bohužel se jedná již o diagnostickou metodu, která diagnostikuje již vzniklý zhoubný nádor. Nejedná se tedy o prevenci v pravém smyslu slova.

   Ženám je při podezření na nádor doporučována punkce, aby se zjistilo, zda se jedná o nádor zhoubný či nezhoubný. Názory na provádění punkcí se různí, protože při pozitivním nálezu je při tomto výkonu velké riziko rozsevu nádorových buněk do těla. Je také pravdou že poslední výzkumy ukazují, že některé nádory mají sklon ke tvoření vzdálených ložisek již ve velmi ranném stadiu. 

   Při pozitivním nálezu (zhoubný nádor) je zpravidla provedena operace v rozsahu záležícím na velikosti nádoru, nálezu v okolních lymfatických uzlinách (tzv sentinelní uzliny) event. na přítomnosti již vzniklých metastáz. Následuje Chemoterapie s radioterapií, případně hormonální léčba a biologická léčba. Biologické léčba je léčba především monoklonálními protilátkami zaměřeným proti růstových faktorům podporujicím zhoubné bujení)

   Přes komplexnost léčby se zdá, že účinnost není odpovídající nežádoucím účinkům a tato klasická léčba není schopna zcela zničit všechny nádorové buňky v těle.

   Ženy, které jednou onemocněly nádorem prsu mají větší riziko výskytu recidivy i vzhledem k tomu, že agresivní léčba velmi poškozuje celý organismus zejména imunitní systém. Snahy o selektivnější způsob léčby zatím nepřinesly kýžené výsledky.

 

   Velice efektivním jak v rámci prevence tak i při léčbě nádorů prsu se osvědčuje přístroj BICOM, jehož možnosti nejsou zatím plně doceněny. 


Karotenoidy a nádor prsu

07.01.2010, 17:15 , Jan Lichnovský | Komentáře: 1 | Počet zobrazení: 3141

 

Celý článek...