Rybí tuk v léčbě diabetes mellitus

10.08.2011, 12:53, Jan Lichnovský

   Studie publikovaná v Journal of Nutritional Biochemistry ukazuje na užívání rybího tuku jako účinného nástroje při boji proti diabetu.


   Přesněji, rybí tuk aktivuje transkripční faktor PPAR-gamma, který zvyšuje regulaci adipocytů a pomáhá udržovat glukózovou homeostázu.

   Myši ve studii, které požívaly lék užívané při léčbě diabetu rosiglitazone (obchodní název Avandia), signifikantně snížily  příjem potravy, který ale neměl za následek snížení jejich váhy nebo tělesného tuku. Myši krmené rybím tukem signifikantně nesnížily svůj příjem stravy, ale signifikantně byla snížená jejich váha a obsah tělesného tuku.

   Tyto výsledky ukazují, že došlo ke zvýšené utilizaci glukózy a proto následně ke snížení hladiny glukózy v krvi. Také plasmatický adiponectin byl zvýšený při krmení rybím tukem, což předpokládá úlohu adiponectinu v účinku polynenasycených mastných kyselin (PNMK). Tyto výsledky ukazují, že PNMK mohou účinkovat jako přirozený regulátor příjmu glukózy in vivo a tento efekt je hlavně zprostředkován PPAR-gamma.

 

J.Finkel

 

J Nutr Biochem. 2010 Oct. 20

 
« Zpět