Nikotinamid (vitamín B3) v prevenci rakoviny kůže

06.07.2016, 14:29, Jan Lichnovský

Studie piblikovaná v časopise New England Journal of Medicine je novou nadějí pro lidi se zvýšeným rizikem vzniku maligních nemelanomových karcinomů kůže. Ty sice nejsou tak nebezpečné jako maligní melanom, ale vyskytují se asi 10x častěji a jsou spojovány s učinkem UV záření na kůži. Podávání nikotinamidu snížilo výskyt těchto zhoubných nádorů u rizikových pacientů  během jednoho roku sledování o 23%.


V této dvojitě slepé, randomizované, kontrolované studii bylo náhodně rozděleno 386 účastníků v poměru 1:1. Polovina dostávala 500 mg Nikotinamidu 2x denně a druhá polovina dostávala placebo po dobu 12 měsíců.

Učastníci studie byli ve věku 18 let a starší, a v průběhu posledních 5 let se u nich vyskytl  minimálně 2x nemelanomový karcinom kůže, což znamená, že měli vysoce zvýšené riziko pro vznik dalšího nádoru tohoto typu. Po 12 měsících sledování byl počet nově vzniklých nádorů nižšní o 23% u pacientů užívajících Nikotinamid než u pacientů užívajích placebo.

V průběhu léčby nebyly zaznamenány žádné vedlejší ani nežádoucí účinky.

Je to velmi neobvyklé aby taková jednoduchá přirozená změna měla tak výrazný příznivý účinek.

Mezi nemelanomové nádory kůže se obvykle počítá spinocelulární karcinom, basocelulární karcinom a aktinická keratóza.

 
« Zpět