Nemocní pacienti s leukémií a nedostatečnou hladinou vitamínu D mají zvýšené riziko úmrtí.

09.08.2011, 17:48, Jan Lichnovský

Příspěvek publikovaný v časopise Blood odhalil zvýšené riziko rychlé progrese onemocnění a zvýšenou úmrtnost u pacientů s chronickou lymfatickou lekémií, kteří měli nízkou hladinu vitamínu D.

  


   Dr Tait Shanafelt se spolupracovníky vyšetřovali krev u 390 nově diagnostikovaných pacientů s chronickou lymfatickou leukémií (CLL)  na plasmatický 25-hydroxyvitamín D. Po třech letech sledování byla zjištěna spojitost mezi nízkou hladinou vitamínu D v krvi a intervalem mezi diagnozou a progresí onemocnění stejně jako sníženou dobou přežití.

   Pacienti, kteří měli nízkou hladinu vitamínu D měli o 66% větší riziko progrese onemocnění vyžadující chemoterapii a více než dvojnásobné riziko úmrtí, než pacienti s dostatečnou hladinou vitamínu D v krvi.

   "Nedostatek vitamínu D je spojen s menším časem na léčbu a celkově kratší dobou přežití u pacientů s CLL" - uzavírají autoři.

  
 

Blood. 2010 Nov. 3

 
« Zpět