Nedostatek vitamínu D je důležitým prognostickým faktorem u rakoviny prsu.

01.03.2010, 14:42, Jan Lichnovský

   Studie zjistila, že pacientky se zhoubným nádorem prsu trpící nedostatkem vitamínu D mají do budoucna horší prognózu než pacientky s normální hladinou vitamínu D v krvi.


    Tuto studii vedla Pamela Goodwin, profesorka University of Toronto. Prof Gooddwin s kolegy měřila hladinu vitamínu D v krvi u 512 nově diagnostikovaných pacientek se zhoubným nádorem prsu. Pacientky byly sledovány v průměru 12 let. Na začátku studie 37,5% žen mělo velmi nízkou hladinu vitamínu D v krvi a 38,5% žen mělo sníženou hladinu vitamínu D. Pouze 24% žen zařazených do studie mělo dostatečnou hladinu vitamínu D v krvi.

   Ve srovnání s ženami s normální hladinou vitamínu D v krvi měly ženy s velmi nízkou hladinou vitamínu D signifikantně kratší bezpříznakové období (P=0,02) a celkovou dobu přežití (P=0,02).

   Prognostický význam hladiny vitamínu D byl nezávislý na věku pacientek, hmotnosti a stádiu onemocnění.

 

 
« Zpět