Existuje lepší test než mamograf, říkají vědci.

27.07.2010, 12:42, Jan Lichnovský

Každé ženě od 50 let věku je doporučováno mamografické vyšetření k zachycení známek časného stadia rakoviny prsu. - ale někteří odborníci tvrdí, že existuje lepší a více citlivý test, který by měl být používán místo mamogramu.


Mamogram používá technologii rentgenového záření, ženy jsou tedy vystaveny záření a jejich prs je stlačován mez dvě speciální desky. Stejně jako je test invazivní a nebezpečný, je tento test velmi nespolehlivý často produkující falešně pozitivní a falešně negativní výsledky. Jinými slovy diagnostikují zhoubný nádor, který zde není přítomen, což je příčinou zbytečných obav a stresu nebo naopak nezachytí nádor, který je ve tkáni přítomen. Místo mamogramu by měla být využívána mikrovlnná tomografie, která je levnější, méně riziková a více přesná, tvrdí vědci. (Zdroj SIAM, Journal of Applied Mathematics, 2010, 70, 2509-33)

 
« Zpět