Blízká souvislost mezi metabolickým syndromem a zhoubnými nádory

24.08.2011, 14:57, Jan Lichnovský

   Odhadem 25% obyvatel západního světa trpí na metabolický syndrom - soubor rizikových faktorů zahrnující abdominální obezitu, atherogenní dyslipidémii (vysoká hladina triacylglycerolů, vysoký LDL a nízký HDL cholesterol), zvýšený krevní tlak, insulinovou rezistenci, zvýšený sklon ke tvorbě zánětů a trombů.


   Vědci již dlouho ví, že metabolický syndrom zvyšuje riziko vzniku diabetu a srdečních chorob. Postupem času se ukazuje, že metabolický syndrom má úzkou sovislost s jinou smrtelnou chorobou - zhoubnými nádory.

   Studie publikovaná koncem roku 2010 odhaluje , že zvýšená hladina triacylglycerolů (TAG) má souvislost se zvýšeným rizikem vzniku zhoubných nádorů u mužů i žen. Více než 500 000 osob v dospělém věku bylo sledováno v průměru po dobu 13 let. Muži se zvýšenou hladinou TAG měli zvýšené rizikou vzniku melanomu stejně tak jako nádorů tlustého střeva, respiračního traktu, ledvin a štítné žlázy. U žen bylo zvýšené riziko vzniku rakoviny respiračního traktu, děložního čípku a kůže.

   Metabolický syndrom byl částečně v přímé souvislosti se vznikem kolorektálního karcinomu. U žen i u mužů metabolický syndrom vedl ke zvýšenému riziku vzniku zhoubných nádorů tlustého střeva.

   Metabolický syndorm vede nejen ke zvýšenému riziku vzniku nádorů tlustého střeva, ale rovněž ovlivňuje prognózu tohoto onemocnění. Pacienti s nádorem tlustého střeva a metabolickým syndromem měli kratší dobu přežití, než pacienti bez metabolického syndromu.

    Vědci věří, že patofyziologické mechanismy, které spojují metabolický syndrom a zhoubné nádory zahrnují abdominální obezitu, insulinovou rezistenci, zvýšenou hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), zvýšený body mass index (BMI), zvyšnou hladinu insulin-like growth factor-1, vysokou hladinu leptinu a nízkou hladinu adiponectinu.

 

 

Dr. Matilde Parente

 
« Zpět