Dr. Lichnovský je absolventem Karlovy University v Praze. Do roku 1991 pracoval v dnešním Zdravotním Ústavu v Ostravě jako vedoucí odd. klinické imunologie. V roce 1993 založil ZS LARGO, kde vykonává soukromou praxi klinického imunologa .
Dr. Lichnovský je zastáncem tzv integrativní mediciny, což je kombinace klasického a alternativního způsobu léčby. To znamená, že komplementární terapie má mít své nezastupitelné místo v celkové léčbě pacienta. Při volbě alternativních postupů jako lékař se snaží najít vědecky podložený způsob léčby, který pacientovi v žádném případě neuškodí, ale naopak v komplexu s jinými formami terapie je přínosem k celkovému uzdravení. Metody, jejichž princip se mu zdá být nejasným, nepoužívá. Volba optimálního léčebného postupu je proto někdy složitá a závisí na typu onemocnění, podávané klasické léčbě na výsledcích laboratorních testů a řadě jiných faktorů.

Je zastáncem prevence v pravém slova smyslu, a proto doporučuje preventivní prohlídky s následním preventivním programem za účelem zabránění vzniku onemocnění. Bohužel v oblasti klasické mediciny je někdy časná diagnostika inzerována jako prevence. Jedná se bohužel ale pouze o diagnostiku již vzniklého onemocnění. (např. mamografické vyšetření)

Dr Lichnovský v současné době nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, proto lékařské konsultace jsou hrazeny pacientem. Pacient hradí úvodní konzultaci, veškeré další postupy jsou prováděny po domluvě s pacientem tak, aby se nalezlo řešení, které bude pro pacienta akceptovatelné .O způsobu léčby rozhoduje pacient sám. Lékař by mu měl pouze jako odborník poradit a ukázat možnosti, které současná medicína nabízí.