Roztroušená skleróza - komplementární léčba - nutriční doplňky

   

    Roztroušená skleróza ve svém průběhu je autoimunní onemocnění. Málo je ale známo o příčinách, které spouštějí autoimunní mechanismus. V posledních letech se výskyt roztroušené sklerózy značně zvýšil. Lze předpokládat, že živozní styl bude mít na vznik roztroušené sklerózy svůj podíl. Lide žijící ve vyšších zeměpisných šířkách trpí roztroušenou sklerózou  více často než lidé žijící kolem rovníku. Uvádí se souvislost s možným nedostatkem vitamínu D. Je zajimavé, že i výskyt autismu je vyšší u osob s nižší hladinou vitamínu D. Podobný vliv je uváděn často i v souvislosti s výskytem depresí apod. Z výše uvedeného vyplývá, že nervový systém je pravděpodobně citlivý na nedostatek vitamínu D.

   Oxidativní stres se podílí rovněž na vzniku mnoha degenerativních chorob, proto je pravděpodobné, že má svůj podíl i na vniku roztroušené sklerózy.

    Infekce, zejména virové, jsou často spouštěčem autoimunních reakcí tím, že poškozují buněčné struktury a vyvolávají mutace, na které posléze reaguje imunitní systém autoimunní reakcí. Nejčastěji jsou v této souvislosti zmiňovány herpetické viry včetně CMV a EBV.

   U roztroušené sklerózy je v poslední době zkoumána souvislost mezi infekcí chlamydiemi (chlamydia pneumoniae) a vznikem roztroušené sklerózy. Někdy je zmiňován Weldonův protokol s dlouhodobým užíváním antibiotik. Tento způsob léčby se mi nejeví jako optimální. I kdyby byla tato léčba účinná, po 5-ti letech se ukončuje a následně nikdo nezaručí, že nedojde kdekoliv  a kdykoliv k reinfekci a celý léčebný proces může začít znovu. Co dlouhodobé užívání antibiotik provede s organizmem, zejména se střevní flórou, je lépe si nepředstavovat. Je rovněž prokázáno, že nadužívání antibiotik zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

 

   Nesmíme zapomínat na možný vliv zejména potravinových alergií nebo intolerancí. Často dieta s omezením nebo vysazením hlavních potenciálních alergenů, jako jsou lepek a mléčné výrobky, má kladné účinky na klinický stav a progresi onemocnění. Jsou omezovány živočišné tuky, naopak jsou do diety zahrnovány zdraví prospěšné polynenasycené mastné kyseliny zejména omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybím nebo lněném oleji. Většina omega-6 mastných kyselin podporuje zánětlivé reakce a nejsou proto vhodné. Oleje, jako je slunečnicový a sojový, nejsou pro svůj vysoký obsah omega-6 mastých kyselin doporučovány.

 

   Dosti často následují ataky onemocnění (relaps) po virovém onemocnění. Celkové posilování imunitního systému mívá často za následek snížení recidiv onemocnění a stabilizaci klinického stavu. Celkově vyvážený organismus znamená i odolný imunitní systém. Proto například je nezbytné nazapomínat na zdravé tlusté střevo oslídlené nám prospěšnou bakteriální flórou. Málokdo, včetně odborné veřejnosti, si uvědomuje, jak velký význam pro náš organizmus znamené zdravé tlusté třevo. Podrobné vyšetření stolice někdy přináší překvapivé výsledky.

 

 

    Nurtuční doplňky + Naltrexone

 

Alfa lipoová kyselina - inhibuje migraci T lymfocytů do míchy a potlačuje rozvoj experimentální autoimunní encefalitidy (Marracci GH, 2002). Pilotní studie provedená v roce 2005 rovněž zjistila, že podávání lipoové kyseliny má pozitivní vliv u pacientů s roztroušenou sklerózou (Yadav V., 2005.) Protože kyselina lipoová je rozpustná v tucích i ve vodě, prochází hematoencefalickou bariérou a bylo zjištěno, že zlepšuje neurosvalové funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou. (Kiefer D, 2005)

 

Vitamín D - výskyt roztroušené sklerózy se zvyšuje se zeměpisnou šířkou. Pacienti s roztoušenou sklerózou mají nižší hladinu vitamínu D v krvi. Rovněž studie s experimentálně vyvolanou autoimunní encefalitidou (EAE), modelovým příkladem roztroušené sklerózy u lidí, potvrzuje příznivé účinky vitamínu D.. Podávání vitamínu D jednoznačně pozastavilo progresi EAE: Vitamin D stimuloval dva důležité cytokiny : interleukin 4 (IL-4) a TGF beta-1, zabraňující vzniku encefalitidy (Hayes CE a kol., 2000)

 

Vitamín B 12 a kyselina listová - lidé trpící roztroušenou sklerózou mívají snížené hladiny vitamínu B12 a kyseliny listové v mozkomišním moku (Feraquin ST 1993). Několik studií zjistilo nízkou hladinu vitamínu B12 v krvi u pacientů s roztroušenou sklerózou bez projevů perniciózní anémie. Předpokládá se vliv vitamínu B12 na časný vznik roztrušené sklerózy zejména před 18 rokem věku. Proces methylace,  při kterém vznikají nové molekuly v buňkách včetně DNA, je závislý na přísunu vitamínu B12 a kyseliny listové. Jejich nedostatek může být příčinou zhoršené tvorby myelinu a nervových buněk.

 

L- Carnitine -  snižuje únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou, což bylo potvrzeno v mnoha klinických studiích  (Tomassini V., 2004, Lebrun C., 2006,) Na vzniku neurodegenerativních chorob se podílí i mitochondiální dysfunkce, proto L-Carnitine stejně jako koenzym Q10 a lipoová kyselina mají své opodstatnění při komplementární léčbě těchto nemocí. (Kidd PM, 2005)

 

Curcumin - v laboratorních studiích blokuje progresi roztroušené sklerózy. Může být efektivní v léčbě RSM (Xie L., 2009, Chearwae W., 2008)

 

Rybí tuk (omega-3 mastné kyseliny) - mají m.j. protizánětlivý účinek, zlepšují rheologické vlastnosti krve a jsou nezbytné pro správnou funkci mozku.

 

Bioflavonoidy - mohou mít pozitivní vliv

 

Gingko Biloba - ukázala se v několika studích jako užitečná složka komplementární léčby roztroušené sklerózy

 

   Je možné, že akumulace Cu, Cd, Pb a Fe vede k deficitu magnézia, vitamínů B2, B6, D, E a zvyšuje riziko vzniku roztroušené sklerózy zejména u dívek ve fázi rychlejšího růstu. Proto doplnění vitamínů skupiny B, vitamínu D a E, magnezia a mastných kyselin EPA a DHA  u žen v období kolem 15. roku věku může mít preventivní vliv na pozdější výskyt roztroušené sklerozy (Johnson S., 2000).

   V léčbě roztroušené sklerózy jsou někdy užívány nízké dávky Naltrexone (opiátový antagonista). V současné době lze najít již mnoho odkazů na "low dose naltrexone".nebo "LDN", Lék je již dlouho na trhu, je dobře tolerován, bez nežádoucích účinků (viz zde) V nízkých dávkách je ale léčba relativně velmi levná, lék nelze nově patentovat, proto asi o něj není v určitých kruzích zájem......