Zvýšená konzumace flavonoidů snižuje riziko vzniku rakoviny

10.08.2011, 11:59, Jan Lichnovský

   Ve studii publikované v Nutrition and Cancer vědci z Milána objevili souvislost mezi nižším rizikem vzniku některých typů nádorů a zvýšenou konzumací flavonoidů a proanthokyanidinů.


   Výsledky z několika velkých studií ukazují na protektivní účinek flavononů na vznik nádorů v horní část trávicího a dýchacího traktu.

   Flavonoly, anthokyanidiny a proathokyanidiny mají protektivní účinek na vznik kolorektálního karcinomu.

   Flavonoly a flavony mají protektivní účinek na nádory prsu.

   Isoflavony mají protektivní účinek na nádory vaječníků

   Flavonoly mají protektivní účinek na nádory ledvin.

 

   Tyto látky jsou obsaženy v ovoci a zelenině.

 

Nutr Cancer. 1010 Aug: 62(7): 871-7

 
« Zpět