Vitamín D a rakovina

18.03.2010, 15:09, Jan Lichnovský

Vitamín D snižuje riziko výskytu rakoviny a to zejména rakoviny prsu, vaječníků, prostaty, tlustého střeva a konečníku.


   Vitamín D, v tucích rozpustný prohormon je syntetizován reakcí na sluneční záření. Experimentální studie ukazují, že vitamín D může snižovat riziko vzinku rakoviny regulací buněčné proliferace a diferenciace, stejně tak jako inhibicí angiogeneze (tvorba nových cév potřebných pro růst nádorů). Tyto protinádorové vlastnosti byly primárně připisovány kalcitriolu (1,25(OH)D ) aktivní hormonální formě vitamínu D. Široký výzkum ukázal, že buňky, včetně nádorových buněk, exprimují (vystavují) specifické receptory (VDR) pro kalcitriol. Jestliže je kalcitriol navázán na VDR, ovlivňuje více než 60 genů, které uplatňují prodiferenciační, antiproliferativní a antimetastatický účinek na buňky včetně vlivu na buněčný cyklus. Velikost expozice slunečnímu záření inverzně koreluje s mortalitou (úmrtností) a dobou přežití, jak prokazuje mnoho epidemiologických studií. Negativní závislost mezi slunečním ultrafialovým-B zářením (UV-B) a úmrtností na nádory (nejsou zahrnuty nádory kůže) byla popisována již delší dobu.

   Několik studií ukázalo, že sluneční záření může preventivně působit proti vzniku nádorů tlustého střeva a konečníku, prostaty, prsu a vaječníků. Všechny tyto nádory podstatnou měrou přispívají ke zvýšené úmrtnosti na zhoubné nádory u populace "západního světa".

   Některé analytické studie také potvrzují protektivní souvislost s cirkulujícím vitamínem D v krvi, který je získáván pobytem na slunci nebo suplementací vitamínem D.

 

 

Zdroj: Ali MM a kol.: Vitamin D and Cancer., J.Cancer Res Ther, 2007 Oct-Dec, 3(4):225-30 

 
« Zpět